QM for Windows 5.2

Miễn phí POM-QM là một phần mền cho việc tạo ra/quản lí các hoạt động
Bình chọn của bạn:
Phiên bản mới nhất:
Công ty phát triển:
Prentice-Hall Inc.
Screenshots
1 / 2
Giải thưởng (1)
Show all awards
Software Informer Virus Free award
Được tin cậy Tải về
Miễn phí   13 MB

POM-Qm là phần mềm dành cho việc quản lý sản xuất/vận hành, các phương pháp định lượng, khoa học quản lý và nghiên cứu vận hành. Với phiên bản mới của hệ điều hành Windows như POM, QM và DS, những phiên bản này được kết hợp thành sản phẩm phức tạp-POM-QM cho Windows. phần mềm có thể được thiết lập để hiển thị các mô đun POM, QM hoặc cả hai mô đun POM và QM.

Gói chương trình này là phần thn thiện nhất với người dùng trong các mảng quản lí việc vận hành, các phương pháp định lượng hoặc quản lí khoa học theo tiêu chuẩn với giao diện Windows, sự linh hoạt, thiết kế hướng đến người dùng và hỗ trợ người dùng.

Giao diện đồ họa cho phần mềm là giao diện Windows tiêu chuẩn. Thn thiện với bất cứ tiêu chuẩn bảng tính, chương trình xử lí từ ngữ hoặc kiểu trình bày nào trong Windows giúp sử dụng phần mềm dễ dàng. Giao diện tiêu chuẩn này bao gồm menu thông thường, thanh công cụ, thanh trạng thái và các file trợ giúp của chương trình Windows.

Trình soạn thảo dữ liệu dạng bảng tính giúp nhập dữ liệu và hiệu chỉnh vô cùng dễ dàng. Ngoài ra bất cứ khi nào dữ liệu được nhập vào màn hình sẽ hiển thị một hướng dẫn chi tiết những gì được nhập vào, và khi dữ liệu bị nhập sai một thông báo lỗi sẽ hiển thị.

Bình luận

3.9
Rating
581 votes
5 stars
316
4 stars
100
3 stars
48
2 stars
50
1 stars
67
User

Bình chọn của bạn: