QM for Windows 5.2

חינם POM-QM היא תוכנה לניהול הייצור/תפעול
הדירוג שלך:
הגרסה האחרונה:
מפתח:
Prentice-Hall Inc.
Screenshots
1 / 2
פרסים (1)
Show all awards
Software Informer Virus Free award
מהימן הורדה
חינם   13 MB

POM-QM היא תוכנה שמיועדת לניהול הייצור/תפעול, שיטות כמותיות, מדעי הניהול וחקר ביצועים. בגרסה החדשה של התכנה המיועדת לווינדוס, POM for Windows, QM for Windows ו-DS for Windows שולבו יחד למוצר גמיש אחד - POM-QM עבור Windows. התוכנה יכולה להציג את מודולי ה-POM, את מודולי ה-QM או את שניהם יחד.

חבילה זו היא הידידותית ביותר למשתמש בתחומי ניהול התפעול, שיטות כמותיות או במדעי הניהול הודות לסטנדרטיזציה עם ממשק Windows, גמישות, עיצוב מונחה-משתמש, ותמיכה במשתמש.

ממשק המשתמש הגרפי עבור תוכנה זו הוא ממשק Windows סטנדרטי. כל אחד שמכיר גיליון עבודה, מעבד תמלילים או מצגת סטנדרטיים ב-Windows יוכל להשתמש בתוכנה זו בקלות. ממשק סטנדרטי זה כולל את התפריט, סרגל הכלים, שורת המצב וקבצי העזרה הרגילים של תוכנות Windows.

מעבד הנתונים המיועד לגיליונות עבודה הופך את הזנת הנתונים והעריכה לקלים ביותר. בנוסף, כאשר יש צורך להזין מידע, ישנה הוראה ברורה המוצגת על המסך ומתארת את מה שנדרש להזין, וכאשר המידע מוזן באופן שגוי מוצגת בצורה ברורה הודעת שגיאה.

תגובות

3.9
Rating
581 votes
5 stars
316
4 stars
100
3 stars
48
2 stars
50
1 stars
67
User

הדירוג שלך: