QM for Windows

QM for Windows 5.2

חינם
מנתח מתמטיים עבור ניהול מדע ושיטות כמותיות
דירוג המשתמשים
3.9  (147 הצבעות)
הדירוג שלך
הגרסה האחרונה:
5.2 (לראות את כל)
מפתח:
מבחינה מתמטית מנתח ניהול מדעי, פעולות ושיטות כמותיות. כולל שיטות חישוב ניתוח ההחלטה, תכנות המטרה, תורת המשחקים, תכנון לינארי ועוד.
POM-QM היא תוכנה שמיועדת לניהול הייצור/תפעול, שיטות כמותיות, מדעי הניהול וחקר ביצועים. בגרסה החדשה של התכנה המיועדת לווינדוס, POM for Windows, QM for Windows ו-DS for Windows שולבו יחד למוצר גמיש אחד - POM-QM עבור Windows. התוכנה יכולה להציג את מודולי ה-POM, את מודולי ה-QM או את שניהם יחד.

חבילה זו היא הידידותית ביותר למשתמש בתחומי ניהול התפעול, שיטות כמותיות או במדעי הניהול הודות לסטנדרטיזציה עם ממשק Windows, גמישות, עיצוב מונחה-משתמש, ותמיכה במשתמש.

ממשק המשתמש הגרפי עבור תוכנה זו הוא ממשק Windows סטנדרטי. כל אחד שמכיר גיליון עבודה, מעבד תמלילים או מצגת סטנדרטיים ב-Windows יוכל להשתמש בתוכנה זו בקלות. ממשק סטנדרטי זה כולל את התפריט, סרגל הכלים, שורת המצב וקבצי העזרה הרגילים של תוכנות Windows.

מעבד הנתונים המיועד לגיליונות עבודה הופך את הזנת הנתונים והעריכה לקלים ביותר. בנוסף, כאשר יש צורך להזין מידע, ישנה הוראה ברורה המוצגת על המסך ומתארת את מה שנדרש להזין, וכאשר המידע מוזן באופן שגוי מוצגת בצורה ברורה הודעת שגיאה.
המידע עודכן בתאריך: